Kirketjener 30 t. - Messiaskirken

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som kirketjener ved Messiaskirken, Maglegårds Sogn er ledig pr. 01-09-2023.

Stillingen er berammet til 30 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Rengøring af kirke og menighedshus
 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Medvirke ved koncerter m.m.
 • Passe arealerne udenom kirken (græsslåning, fjernelse af ukrudt, feje m.m.)
 • Snerydning
 • Udbedre mindre skader på bygning og inventar
 • Opsyn med præstegård
 • Passe varmesystem og andre tekniske installationer
 • -og altid tage godt imod kirkens mange brugere

Maglegårds Sogn har ca. 6200 indbyggere hvoraf 4370 er medlemmer af folkekirken. Kirken har et velfungerende team på 11 ansatte inklusiv 2 sognepræster. Sognet er kendetegnet ved et dynamisk og velfungerende friskt miljø, med et aktivt musikliv og en stor palet af arrangementer og aktiviteter for alle aldre. Vi bestræber os på at modtage alle med varme og venlighed og sætter en ære i at alle skal føle sig godt tilpas i arbejdsfællesskabet.

Du skal samarbejde med vores 1. kirketjener og dele vagterne efter aftale. Vi foreslår at mandag er den ugentlige fridag og du må forvente, at arbejdstiden er underlagt en vis fleksibilitet.

Der indhentes børneattester for alle medarbejdere.

Vi forventer, at du:

 • Tager ansvar for, og værdsætter, at renholde kirke og menighedshus, og passe arealerne udenom kirken - sommer og vinter
 • Er beleven og engageret i forhold til de mange mennesker, som har sin gang i kirken og menighedshuset, samt være med til at inspirere det fællesskab som er en del af Messiaskirken. Se i øvrigt messiaskirken.dk
 • Medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og lignende, hvorfor aften og weekendarbejde må forventes.
 • Er udadvendt, har hjertet på rette sted og hænderne skruet rigtigt på
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med 1. kirketjeneren, præsterne og kirkens øvrige ansatte
 • Ansættelse sker ved Messiaskirken-Maglegårds Sogns Menighedsråd beliggende: Messiaskirken, Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,29 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708,29 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 233.277,00 kr. ved ansættelse på 30 timer ugentlig (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Johnny Frost på telefonnummer 40119314

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Messiaskirken Maglegårds Sogn, Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund eller på mail: fortrolig7118@sogn dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. juli 2023

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 28 -2023

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Maglegaards Sogns Menighedsråd, Hartmannsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: fortrolig7118@sogn.dk

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848615

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet