Nyheder fra Holte

24 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Holte og omegn

Job tilbydes:
Studentermedhjælper til web og borgerinvolvering
Der er få steder, hvor borgeren er tættere på ’det offentlige’ end i en kommune: Uanset om det er ved livets begyndelse, i årene i folkeskolen, i de mange år som bruger af kommunens kultur- og fritidsliv, deltagelse i det lokale demokrati, som forældre til børn og unge, eller ved livets slutning, kan man ikke undgå at være i kontakt med kommunen. Hvis du vil i infight med dette, og hvis du vil have webkommunikation og borgerinvolvering op under neglene, så har du lige nu mulighed for at blive studentermedhjælper i Rudersdal Kommune nord for København i god cykelafstand og tæt på S-tog. Om jobbet Som studentermedhjælper vil din arbejdsdag være fordelt mellem deltagelse i udvikling af en helt ny webplatform til Rudersdal Kommune og medvirken i en række konkrete borgerinvolveringsprojekter, fx om udvikling af et klimaneutralt Rudersdal, FNs verdensmål og udvikling af byområder i kommunen. Webprojektet står ved starten af udviklings- og implementeringsfasen, hvor du i samarbejde med projektgruppen vil være med til at skabe og udvikle en borgerrettet webplatform, der både giver borgerne og kommunens medarbejdere den bedste oplevelse i mødet med deres digitale kommune. Du vil også skulle bidrage til arbejdet med og videreudviklingen af med vores digitale samarbejdsplatform – sammenom.rudersdal.dk – som vi anvender til digital dialog og samarbejde mellem kommune og borgere. Over de næste år forventer og ønsker vi endnu mere borgerinvolvering både digitalt og analogt. Dine primære arbejdsopgaver vil være: Projektmedarbejder i udvikling af ny webplatform til Rudersdal Kommune baseret på Drupal 9. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte deltagelse i udviklingssprints, test af indholdselementer og meget mere. Medvirken i forbindelse med migrering af indhold, intern uddannelse og løbende support af interne brugere Mindre forefaldende analyseopgaver i forbindelse med kommunens webløsninger, herunder analyse af brugeradfærd, konvertering og generel trafik Projektdeltager og sparringpartner når nye borgerinvolveringsprojekter skal udvikles, herunder også praktisk medvirken ved afvikling af arrangementer, events mv. Udarbejdelse af content både til webplatformene og til samarbejdsplatformen Din profil Vi søger en studentermedhjælper der: Interesserer sig for webkommunikation og gerne har erfaring med eller lyst til at lære et moderne CMS (vi anvender Drupal). er optaget af og gerne har erfaring med borgerinvolvering eller involvering af interessegrupper i udviklingsopgaver er struktureret og har evne til både at følge og udvikle gode processer og rutiner har god allround forståelse for danske samfundsforhold har stærke kommunikative evner har lyst til at lære og lyst til at indgå i tæt samarbejde med andre kommunikatører om navnlig webkommunikation og borgerinvolvering. Derfor skal du vælge os Du bliver en del af et kommunikationsteam med base på rådhuset i Rudersdal. I kommunikationsteamet arbejder vi bl.a. med kommunikationsrådgivning og -planlægning, intern kommunikation, digitale medier og SoMe. Kommunikationsteamet består af syv fagligt stærke profiler, og vi arbejder tæt sammen med forvaltningsområder, institutioner og afdelinger i kommunen. Vi er en afdeling, hvor der er højt til loftet, plads til masser af grin, og hvor vi hjælper hinanden. Her er der altid en, der kan hjælpe dig videre med en opgave eller sparre med dig om alt fra public affairs til brug af vores digitale platforme. Kernen i vores team er, at vi løser opgaverne bedst, når vi sammen sætter vores forskellige fagligheder og synsvinkler i spil. Ansættelsesvilkår Arbejdstiden er på 15 timer om ugen, som kan aftales fleksibelt i forhold til studier. Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold, hvilket blandt andet betyder, at det også er muligt at arbejde hjemme noget af din arbejdstid. Du bliver ansat efter overenskomsten mellem din faglige organisation og KL. Stillingen forventes besat pr. 1. oktober 2022. Ansøgning, samtale og kontakt Send os en ansøgning og dit CV snarest og senest onsdag den 31. august 2022. Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.Vi forventer at afholde ansættelsessamtale i uge 36. Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Jens Gregersen på jegr@rudersdal.dk, mobil 7268 1150. Samtaler: Uge 36
Rudersdal Kommune
Indrykket 15. august på JobNet
Job tilbydes:
Studentermedhjælp til Strategi og Organisations-udvikling
Har du lyst til et studiejob med mening, hvor du kan omsætte din faglige viden fra studiet til praksis sammen med os i en udviklingsorienteret afdeling med fart på? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi bor kun 20 minutter væk med S-toget fra Nørreport Station og du vil få mulighed for både at arbejde hjemmefra og på kontoret på Rådhuset. Om jobbet Du bliver en del af vores team, hvor vi løfter en bred vifte af udviklingsopgaver inden for Strategi, HR, Digitalisering og Organisationsudvikling. Hos os får du mulighed for at dykke ned i det praktiske og få en række grundkompetencer i din personlige værktøjskasse. Vi har brug for dig, til at hjælpe os i vores hverdag, så vi sammen kan levere en god service på tværs i organisationen. Dine arbejdsopgaver vil variere alt efter hvem og hvilke projekter, der har brug for din hjælp, men som eksempler på konkrete opgaver kan vi nævne: Kommunikationsopgaver på intranettet og opdatering af fx politikker og vejledninger. Hjælp til afvikling og tilrettelæggelse af konferencer og workshops. Hjælp til igangværende projekter fx skrivearbejde, databehandling. Diverse opgaver inden for arbejdsmiljø, fx arbejdsskade-sagsarkivering. Igangsættelse af sundhedsfremmende aktiviteter og administration af vores interne fysioterapi og massageordning. Ajourføring af sager og brugere i vores rekrutteringssystem. Medarbejdergoder, fx vedligeholdelse af eksisterende aftaler og indgåelse af nye. Oprettelse og udsendelse af spørgeskemaundersøgelser, fx i SurveyXact og OS2Forms. Din profil Vi forestiller os, at du er i gang med en længerevarende uddannelse (fx stud. scient. pol, stud.scient.adm., stud.scient.anth, stud. merc HRM /SOL eller lignende) og nu gerne vil ud at arbejde med teorierne i praksis. Fra din uddannelse har du gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner, som du formår at sætte i spil. Dertil er du serviceminded, imødekommende og initiativrig og er interesseret i at sætte dig ind i nye opgaver og systemer. Du ser hver opgave som en lærerig udfordring og hjælper til der, hvor der er behov. Du har teorien, lysten og gåpåmodet, vi har opgaverne, erfaringerne og know how. Derfor skal du vælge os Vi tilbyder dig et spændende studiejob, med gode muligheder for personlig og faglig læring. Du bliver en del af vores team og vores opgaveløsning og får en masse erfaring med en alsidig og meningsfuld hverdag i en kommune, hvor vi er tæt på borgerne og hele tiden arbejder på bedre løsninger; i skolen, i dagtilbuddet, på plejecentrene, på klimaområdet osv. Om os Vi er 15 medarbejdere, med forskellig baggrund og forskelligartede opgaver. Fælles for os er, at vi tror på, at vi kun lykkes i fællesskab. Vi deler kontorer på Rådhuset i Holte og indgår i hinandens opgaveløsning. Vi er en moderne, fleksibel arbejdsplads, hvor du kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt, så længe opgaven bliver udført. Vi lægger vægt på faglig sparring, at kunne grine sammen (også på distancen) og samtidig sikre, at de ydelser vi leverer er i orden. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 10-15 timer ugentligt, alt efter hvad der passer ind i din hver dag og dit studie. Vi har erfaring med studerende og ved godt, at vi af og til må planlægge om, når du har fået ny pensumplan eller skal til eksamen. Det finder vi ud af, når du starter. Vi er klar til at tage i mod dig allerede nu, så din start er 1. september eller snarest muligt. Ansøgning, samtale og kontakt Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Samtaler: vi holder samtaler løbende i august måned. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte vores chef Lars Thuesen lathu@rudersdal.dk , der træffes i uge 31 og 33.
Rudersdal Kommune
Indrykket 15. august på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper og vikar søges til børnehuset Mariehøj
Om jobbet Børnehuset Mariehøj har 4 vuggestuegrupper og 3 børnehave grupper. Din profil: Du har engagement i barnet og dets udvikling, er tryghedsskabende, anerkendende og inviterer børnene til dialog, leg og læring. Du er nærværnede og opmærksom i samspil med børnene og kan forstå deres intentioner. Du påtager dig tovholder funktioner og deltager aktivt i samarbejdet i huset. Du har forståelse for forskellighederne i faggruppernes arbejdsopgaver i relation til pædagogiske kontra praktiske opgaver og deltagelse i møder. Du har overblik, er selvstændig, initiativrig, ansvarlig og handlekraftig og er i stand til at forventningsafstemme med dine kolleger og i forhold til husets værdier. Derfor skal du vælge os: Vi er et børnehus i en spændende udvikling og bestræber os på høj faglighed hvor vi møder nye ideer og forandringer med en positiv og åben tilgang. Vi er et stort børnehus med masser af muligheder. Vi bruger den omkringliggende natur rigtig meget i vores dagligdag. Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Ansøgning Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Hvis du ønsker at høre nærmere er du velkommen til at kontakte hjælpe leder Sabina Levy på telefon: 72684611 eller via mail: sale@rudersdal.dk Samtaler: Holdes løbende. Finder vi rette ansøger inden ansøgningsfristens udløb forbeholder vi os ret til at ansætte denne.
Rudersdal Kommune
Indrykket 16. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Holte 

Holte er en bydel i den nordlige del af Storkøbenhavn, der hører til Rudersdal Kommune i Nordsjælland. Bydelen Holte har et indbyggertal på 6.373 og har postnummeret 2840. Holte ligger cirka 20 kilometer nord for centrum af København, og byen er en del af Region Hovedstaden.  

Holtes historie 

Op til midten af 1800-tallet var det, der i dag er Holte, ikke andet end skovområde. I 1766 blev vejen til Hillerød og Frederiksborg Slot anlagt i gennem dette skovområde. Dette var den såkaldte Kongevej. Denne vej blev delt i to retninger ved Rudersdal, henholdsvis mod Hillerød og mod Hirschholm. Det var netop langs denne vej, at der var meget få og meget adspredte huse, hvilket udgjorde befolkningen i Holte-området helt frem til midten af 1800-tallet. Senere hen i 1864 blev Holte en stationsby, da Nordbanen blev anlagt. Stationen blev placeret på et smalt stykke jord mellem Geelskov og Vejlesø. Den efterfølgende byudvikling var mulig, da der skete en udstykning af jorder mellem 1879 og 1898. Det blev efterfølgende til to forskellige slags bebyggelser. Senere hen kom der flere bebyggelser til på begge sider af Kongevejen og på jorderne omkring Øverøds. 


Byudviklingen i Holte blev mere og mere progressiv med tiden, og i 1947 blev der offentliggjort en skitse for fremtidig byplanlægning. Skitsens formål var at samle byudviklingen i hovedstadsområdet til at være mere langs med banelinjerne. Her tænkte man allerede på, at Holte havde potentialet til at blive en større del af forstadsområdet til København. Det skulle den blive sammen med Nærum stationsby og Søllerød. Denne byudviklingsplan blev kaldt “Fingerplan” og lagde grundlaget for byreguleringsloven i 1949. Byreguleringsloven betød, at der nu kom et byudviklingsudvalg, som havde ansvaret for Københavns-egnen. Udviklingen af byen tog herefter fart.   


Holtes seværdigheder

Holtes handelsliv 

I centrum af Holte finder man midtpunktet og kernen af handelslivet i byen. Her ligger der nemlig et indkøbscenter, hvor der er fokus på personlig betjening. Man finder butikscentret ved Kongevejskrydset, der er lige overfor rådhuset. Centret har en beklædning af patineret kobber, hvilket står som et flot kunstværk lige midt i byens centrum. Inde i centret er der en lang række af special- og nichebutikker, hvor det meget ofte er indehaveren af butikken selv, der står bag disken. Der er blandt andet apotek, bibliotek, dagligvareforretninger, spisesteder og mange specialforretninger.

Kulturlivet i Holte 

Kulturcenter Mariehøj 

Kulturlivet i Holte bærer meget præg af kulturcentre og aktivitetstilbud. Kulturcenter Mariehøj ligger blandt andet i Rudersdal Kommune, som Holte hører under. Kulturcenter Mariehøj er et center for borgerne, hvor der er en lang række af attraktive aktiviteter for både voksne og børn. Der er mulighed for, at borgerne selv kan leje de tilhørende lokaler. Centret har blandt andet også en café, hvor man kan få en kop kaffe eller sidde og kigge på kunst. Udover det kan man også leje udstyr til de mange udendørs aktiviteter, der er tilknyttet centret. Der er blandt andet bordtennis, basketball, petanque og minigolf. Omkring bygningerne er der også bygget en naturlegeplads samt Mariehøjen, hvor man kan gå en tur.


Reprise Teatret 

Reprise Teatret er en lille lokal og gammel biograf placeret i Holte. Biografen blev bygget i 1919, og den er en af Danmarks ældste. I begyndelse hed biografen Holte Biograf Teater, og facaden blev bygget i en græsk stil. Denne facade står stadig smukt i dag, hvor indmaden i bygningen er fuldstændig renoveret. Renoveringen skete i 70’erne, hvor klunkemøbler var på sit højeste. De besøgende i biografen sad så behageligt i møblerne, hvilket resulterede i efterspørgsler på at købe disse behagelige stole med hjem. Det blev starten på en periode, hvor biografen også fungerede som antikvitetsforretning. Teatret fungerer i dag som et yderst multikulturelt biografhus, hvor der blandt andet er alt lige fra kortfilm, foredrag, debat, skolefilm, kunst, debatter, operafilm, teaterforestillinger, koncerter og mange andre events. Derudover er der også babybioforestillinger, fødselsdage, børneteater samt lukkede og åbne arrangementer.


Rudersdal Rådhus 

Holte er kendt for dets meget arkitektoniske rådhus, der nemlig er designet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen i 1940 til 1942. Selve bygningen stod færdig og blev indviet under Besættelsen i 1942. Dengang hørte rådhuset under Søllerød Kommune, men siden 2007 har kommunen altså heddet Rudersdal Kommune. Senere hen i 1964 blev der opført en tilbygning af de helt samme arkitekter. Tilbygningen i østlig retning regnes for at være en af Arne Jacobsens helt store hovedværker i Danmark, hvorfor den blev fredet i 1992.


Idrætslivet i Holte 

Der er et rigt foreningsliv i Rudersdal Kommune. Man kan som barn - lige så vel som voksen - gå til en masse sportsaktiviteter i sin fritid. Der er både svømmehal, store haller og idrætsanlæg, hvor man kan spille squash, badminton eller give sig i kast med fægtning for hele familien. Her er der også mulighed for at leje en bane, hvis man er interesseret i at spille en omgang badminton med sine venner eller familie.