Nyheder fra Holte

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Holte og omegn

Job tilbydes:
Vi mangler to afdelingsledere til udskolingen på Holte Skole
Brænder du for at skabe den bedste skolehverdag med elevernes læring og trivsel i centrum? Trives du i et miljø, hvor vi lærer af- og med hinanden? Ønsker du dig tætte ledelseskolleger, som understøtter og hjælper hinanden? Så læs endelig videre og skynd dig at sende din ansøgning. Holte Skole består af to afdelinger, som ligger under 300 meter fra hinanden. De to vakante afdelingslederstillinger, som p.t. varetages af to konstituerede afdelingsledere, er centreret omkring udskolingsledelse og de opgaver, som er knyttet hertil. Vores kommende kolleger har indsigt og viden i forhold til at lede og drifte en udskolingshverdag tæt på elever, kolleger og forældre, og så besidder de gerne viden og indsigt fra kommunale processer og samarbejdsorganer, fx PPR, TRIO og MED. Vores to kommende afdelingsledere bidrager til professionelle læringsfælleskaber og er optagede af skolens kerneopgaver. Vi forventer nysgerrighed, samarbejde og en stor lyst til fælles udvikling, og at vi glæder os til dit nærvær og input i det arbejde, som venter i forbindelse med udviklingen af den fremtidige Holte Skole. Opgaven Som pædagogisk afdelingsleder får du helt konkret det overordnede ansvar for udviklingen og ledelsen af udskolingsmilljøet i tæt samarbejde med det pædagogiske personale og dine lederkolleger. Derudover skal du være indstillet på, at opgaver kan skifte hænder i løbet af et skoleår, fordi vi som ledelse er i læring sammen, men også fordi vi sætter en ære i at løse opgaverne eksemplarisk og med højst faglighed. Vores kommende pædagogiske afdelingsledere: hviler i sig selv og i lederrollen er nysgerrige på- og ser sine medmennesker har høje forventninger til sine omgivelser og sig selv er tillidsskabende, anerkendende og ærlig bidrager til det gode arbejdsmiljø er ærekær og følger opgaver til dørs har et indgående kendskab til praksis er optaget af læringsfællesskaber formår at bidrage med input og perspektiver til den fremtidige Holte Skole besidder viden og indsigt fra kommunale processer har erfaring med mødefacilitering, fx netværksmøder og indkaldelse af disse har erfaring med skemalægning og planlægningen af anderledes dage Du bliver en del af Rudersdal Kommunes skoleledelsesgruppe, hvor vi i fællesskab skaber landets bedste skoler. Vi videndeler og samarbejder på tværs af afdelingerne, og alle indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor professionel videndeling og kompetenceudvikling er en naturlig del af vores hverdag. Udover at være en betydningsfuld del af Holte Skoles fremtidige udvikling, så bliver du også en den af: en skole med ca. 1000 glade, dejlige og dygtige elever en yderst kompetent medarbejderstab med et stærkt personligt engagement og høje faglige kompetencer en stor gruppe af aktive forældre, og en nærværende og bidragende bestyrelse Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Bemærk ligeledes den korte ansøgningsfrist onsdag den 7. december 2022.
Rudersdal Kommune
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Holte 

Holte er en bydel i den nordlige del af Storkøbenhavn, der hører til Rudersdal Kommune i Nordsjælland. Bydelen Holte har et indbyggertal på 6.373 og har postnummeret 2840. Holte ligger cirka 20 kilometer nord for centrum af København, og byen er en del af Region Hovedstaden.  

Holtes historie 

Op til midten af 1800-tallet var det, der i dag er Holte, ikke andet end skovområde. I 1766 blev vejen til Hillerød og Frederiksborg Slot anlagt i gennem dette skovområde. Dette var den såkaldte Kongevej. Denne vej blev delt i to retninger ved Rudersdal, henholdsvis mod Hillerød og mod Hirschholm. Det var netop langs denne vej, at der var meget få og meget adspredte huse, hvilket udgjorde befolkningen i Holte-området helt frem til midten af 1800-tallet. Senere hen i 1864 blev Holte en stationsby, da Nordbanen blev anlagt. Stationen blev placeret på et smalt stykke jord mellem Geelskov og Vejlesø. Den efterfølgende byudvikling var mulig, da der skete en udstykning af jorder mellem 1879 og 1898. Det blev efterfølgende til to forskellige slags bebyggelser. Senere hen kom der flere bebyggelser til på begge sider af Kongevejen og på jorderne omkring Øverøds. 


Byudviklingen i Holte blev mere og mere progressiv med tiden, og i 1947 blev der offentliggjort en skitse for fremtidig byplanlægning. Skitsens formål var at samle byudviklingen i hovedstadsområdet til at være mere langs med banelinjerne. Her tænkte man allerede på, at Holte havde potentialet til at blive en større del af forstadsområdet til København. Det skulle den blive sammen med Nærum stationsby og Søllerød. Denne byudviklingsplan blev kaldt “Fingerplan” og lagde grundlaget for byreguleringsloven i 1949. Byreguleringsloven betød, at der nu kom et byudviklingsudvalg, som havde ansvaret for Københavns-egnen. Udviklingen af byen tog herefter fart.   


Holtes seværdigheder

Holtes handelsliv 

I centrum af Holte finder man midtpunktet og kernen af handelslivet i byen. Her ligger der nemlig et indkøbscenter, hvor der er fokus på personlig betjening. Man finder butikscentret ved Kongevejskrydset, der er lige overfor rådhuset. Centret har en beklædning af patineret kobber, hvilket står som et flot kunstværk lige midt i byens centrum. Inde i centret er der en lang række af special- og nichebutikker, hvor det meget ofte er indehaveren af butikken selv, der står bag disken. Der er blandt andet apotek, bibliotek, dagligvareforretninger, spisesteder og mange specialforretninger.

Kulturlivet i Holte 

Kulturcenter Mariehøj 

Kulturlivet i Holte bærer meget præg af kulturcentre og aktivitetstilbud. Kulturcenter Mariehøj ligger blandt andet i Rudersdal Kommune, som Holte hører under. Kulturcenter Mariehøj er et center for borgerne, hvor der er en lang række af attraktive aktiviteter for både voksne og børn. Der er mulighed for, at borgerne selv kan leje de tilhørende lokaler. Centret har blandt andet også en café, hvor man kan få en kop kaffe eller sidde og kigge på kunst. Udover det kan man også leje udstyr til de mange udendørs aktiviteter, der er tilknyttet centret. Der er blandt andet bordtennis, basketball, petanque og minigolf. Omkring bygningerne er der også bygget en naturlegeplads samt Mariehøjen, hvor man kan gå en tur.


Reprise Teatret 

Reprise Teatret er en lille lokal og gammel biograf placeret i Holte. Biografen blev bygget i 1919, og den er en af Danmarks ældste. I begyndelse hed biografen Holte Biograf Teater, og facaden blev bygget i en græsk stil. Denne facade står stadig smukt i dag, hvor indmaden i bygningen er fuldstændig renoveret. Renoveringen skete i 70’erne, hvor klunkemøbler var på sit højeste. De besøgende i biografen sad så behageligt i møblerne, hvilket resulterede i efterspørgsler på at købe disse behagelige stole med hjem. Det blev starten på en periode, hvor biografen også fungerede som antikvitetsforretning. Teatret fungerer i dag som et yderst multikulturelt biografhus, hvor der blandt andet er alt lige fra kortfilm, foredrag, debat, skolefilm, kunst, debatter, operafilm, teaterforestillinger, koncerter og mange andre events. Derudover er der også babybioforestillinger, fødselsdage, børneteater samt lukkede og åbne arrangementer.


Rudersdal Rådhus 

Holte er kendt for dets meget arkitektoniske rådhus, der nemlig er designet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen i 1940 til 1942. Selve bygningen stod færdig og blev indviet under Besættelsen i 1942. Dengang hørte rådhuset under Søllerød Kommune, men siden 2007 har kommunen altså heddet Rudersdal Kommune. Senere hen i 1964 blev der opført en tilbygning af de helt samme arkitekter. Tilbygningen i østlig retning regnes for at være en af Arne Jacobsens helt store hovedværker i Danmark, hvorfor den blev fredet i 1992.


Idrætslivet i Holte 

Der er et rigt foreningsliv i Rudersdal Kommune. Man kan som barn - lige så vel som voksen - gå til en masse sportsaktiviteter i sin fritid. Der er både svømmehal, store haller og idrætsanlæg, hvor man kan spille squash, badminton eller give sig i kast med fægtning for hele familien. Her er der også mulighed for at leje en bane, hvis man er interesseret i at spille en omgang badminton med sine venner eller familie.